Novice

SPECIALNO-PEDAGOŠKE OBRAVNAVE

Izvajam specialno-pedagoške preglede otrok in mladostnikov,
• individualno specialno-pedagoško pomoč/obravnavo,
• delo z odraslimi po posebnih programih (glej spodaj),
• svetovalne razgovore s starši,
• predstavitev otrokove težave in možne oblike pomoči vzgojiteljem oz. učiteljem,
• svetovanje, kako delati z otrokom doma in priprava programa dela,
• priprava individualiziranega programa,
• izdelava specialno-pedagoškega poročila,
• pomoč pri pripravi in oddaji vloge za zahtevo za usmeritev otrok,
• seminarje, predavanja in delavnice za starše in pedagoške delavce

Nudim specialno-pedagoško obravnavo predšolskih in šolskih otrok ter mladostnikov s težavami pri:
• gibanju, koordinaciji, ravnotežju
• grafomotoriki,
• levoročnosti, obojeročnosti
• branju in pisanju,
• matematiki,
• splošnih in specifičnih učnih težavah,
• motnjah pozornosti in koncentracije,
• govorno jezikovnih težavah, dvojezičnosti,
• vedenjski problematiki,
• težavah s samopodobo,
• dolgotrajno bolnim otrokom,
• otrokom z lažjimi senzoričnimi težavami,
• otrokom s težavami v duševnem razvoju,
• otrokom z razvojnimi in genetskimi motnjami.

Staršem pomagam in svetujem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec, OŠ in SŠ.

S posebnimi pristopi delam tudi z odraslimi, z namenom podpore pri doseganju osebnih, poslovnih, športnih, umetniških ciljev.