Novice

Dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Nudim:

 • specialno-pedagoške preglede otrok in mladostnikov,
 • individualno specialno-pedagoško pomoč/obravnavo,
 • delo z odraslimi po posebnih programih (glej spodaj),
 • svetovalne razgovore s starši,
 • predstavitev otrokove težave in možne oblike pomoči vzgojiteljem oz. učiteljem,
 • svetovanje, kako delati z otrokom doma in priprava programa dela,
 • priprava individualiziranega programa,
 • izdelava specialno-pedagoškega poročila,
 • pomoč pri pripravi in oddaji vloge za zahtevo za usmeritev otrok,
 • seminarje, predavanja in delavnice za starše in pedagoške delavce

Nudim specialno-pedagoško obravnavo predšolskih in šolskih otrok ter mladostnikov s težavami pri:

 • gibanju, koordinaciji, ravnotežju
 • grafomotoriki,
 • levoročnosti, obojeročnosti
 • branju in pisanju,
 • matematiki,
 • splošnih in specifičnih učnih težavah,
 • motnjah pozornosti in koncentracije,
 • govorno jezikovnih težavah, dvojezičnosti,
 • vedenjski problematiki,
 • težavah s samopodobo,
 • dolgotrajno bolnim otrokom,
 • otrokom z lažjimi senzoričnimi težavami,
 • otrokom s težavami v duševnem razvoju,
 • otrokom z razvojnimi in genetskimi motnjami.

Staršem pomagam in svetujem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec, OŠ in SŠ.

S posebnimi pristopi delam tudi z odraslimi, z namenom podpore pri doseganju osebnih, poslovnih, športnih, umetniških ciljev.

 

Posebni programi

 • Brain Gym®      Več…
 • Taktilna integracija po MNRI® programu      Več…
 • Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov po MNRI® programu    Več….
 • Vedenjsko- kognitivna metoda branja    Več….
 • Določanje dominantnosti profila
 • Obojeročno simetrično risanje
 • 8 krogov odličnosti
 • Pozitivna disciplina
 • Ritmična gibanja®
 • Bal a vis x®