Novice

Dejavnosti

 

 

 

 

 

 

Nudim:

 • specialno-pedagoške preglede otrok
 • individualne specialno-pedagoško obravnave,
 • svetovalne razgovore s starši,
 • predstavitev otrokove težave in možne oblike pomoči na timskih strokovnih srečanjih
 • svetovanje, kako delati z otrokom doma in priprava programa dela,
 • izdelava specialno-pedagoškega poročila,
 • pomoč pri pripravi in oddaji vloge za zahtevo za usmeritev otrok,
 • seminarje, predavanja in delavnice za starše in pedagoške delavce.

Nudim specialno-pedagoško obravnavo predšolskih in šolskih otrok s težavami pri:

 • gibanju, koordinaciji, ravnotežju
 • senzoriki, hranjenju
 • grafo in finomotoriki
 • pozornosti in koncentraciji,
 • govorno – jezikovnih težavah
 • izzivih v vedenju in čustvovanju
 • učenju
 • specifičnih in splošnih učnih težavah
 • dolgotrajnih in kroničnih boleznih
 • otrokom z razvojnimi in genetskimi motnjami…

 

 

Posebni programi

 • Brain Gym®      Več…
 • Taktilna integracija po MNRI® programu      Več…
 • Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov po MNRI® programu    
 • MNRI ® terapije
 • Ritmična gibanja®
 • Bal a vis x®