Novice

Svetovalnica Jasna

 

Predstavitev

Svetovalnica Jasna je zasebna, samoplačniška specialno-pedagoška svetovalnica, ki deluje od septembra 2007. V njej vas pričakujem specialna pedagoginja Jasna Trapečar Pavšič, prof.def., Brain Gym® inštruktorica in svetovalka z licenco Educational Kinesiology Foundation, Brain Gym® International Ventura CA. USA ter MNRI® -terapevtka/študentka 3. stopnje  z licenco Svetlana Masgutova Educational Institute for Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration.

Nudim specialno-pedagoške preglede in  obravnave, izobraževanja in svetovanja na področju pedagoške kineziologije in specialne pedagogike. Delam v prijetnem in spodbudnem učnem okolju, s privlačnim in raznovrstnim didaktičnim materialom ter s sodobnimi pedagoškimi pristopi.

Veselim se skupnega sodelovanja!

Jasna

 

Izobrazba

 • Diplomirala sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na smeri defektologija (DP-FIBO)
  (leta 2000).
 • Opravila sem strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja (leta 2001).
 • Od leta 2000 do marca 2017 sem bila zaposlena kot šolska specialna pedagoginja v OŠ borcev za severno mejo, do leta 2003 sem polovično obveznost opravljala v OŠ Franceta Prešerna.
 • Od 1. 3. 2017 opravljam izključno privat delo v svetovalnici.
 • Sem taborniška inštruktorica 2. stopnje ter poročena mama dveh deklic. Prosti čas preživljam ob športnih in sprostitvenih dejavnostih, ob branju, na potovanjih in ob druženju s prijatelji.
Dodatna izobraževanja:

 • defektološki izobraževalni dnevi,
 • študijske skupine mobilnih specialnih pedagoginj,
 • strokovna srečanja šolskih svetovalnih delavcev,
 • usposabljanje za preizkus zaznavno-motoričnih
  sposobnosti otrok,
 • seminar Neverbalne specifične učne težave (prof. Dr.S. Viola),
 • seminar Disleksija-ocenjevanje in obravnava (dr. G. Reid),
 • seminar Vedenjsko kognitivna metoda obravnave učencev z bralnimi težavami (mag. N. Anić),
 • seminar Metoda dobrega začetka za delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami (prof. Dr. M. Bogdanowicz),
 • seminar Specifične učne težave v mladostništvu (dr. G. Reid),
 • udeležba na mednarodni konferenci Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami-spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč (Ljubljana, 2006),
 • članica društva Bravo,
 • 4. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah “Otroci in mladostniki s SUT-podpora pri uresničevanju njihovih potencialov” (Ljubljana, 2014)
 • Ocenjevanje s testom za oceno otrokovega gibanja ABC-2 (Movment abc-2) (Ljubljana, B. Hutchon, 2015)
 • Konferenca Avtizem v Sloveniji- kje smo leta 2018?
 • Izobraževanja s področja edukacijske kineziologije in s področja MNRI®        (dr. S. Masgutova Pedagoški inštitut za nevro-senzo-motorično in refleksno integracijo):
 • Brain gym® 101 (N. Honore, 2007),
 • Sedem dimenzij inteligence (P. Curlee, 2007),
 • Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov® (P. Curlee, 2009),
 • Brain Gym® v razredu (M.Vilfan, T.Rupar),
 • Brain Gym®101 ( T.Rupar, M.Vilfan, 2010),
 • Fiziološke osnove Brain Gyma® (A.Schröpel, 2010),
 • Taktilna integracija® (P. Curlee, 2010),
 • Double Doodle Play® / Obojeročno simetrično risanje ( T.Rupar,  M.Vilfan, 2010),
 • Optimal Brain Organization® /Optimalna organizacija možganov ( N. Honore, 2011),
 • Creative Vision® (R. Wennekes, 2011),
 • Vision Circles® (R. Wennekes, 2011),
 • Touch for health / Dotik za zdravje® ( M. Gieshoidt , A. Wenglorz, 2011),
 • Sedem dimenzij inteligence ® (P.Curlee, C.Gardner, 2011),
 • Teacher Practicum za inštruktorski naziv Brain Gym® (P. Curlee, C. Gardner, 2011),
 • Proprioceptivna in kognitivna integracija MNRI® (dr. S. Masgutova, 2012),
 • Integracija govornih in obraznih refleksov MNRI® (L.Burgess, B.Maday, 2013),
 • Integracija arhetipnih refleksnih gibanj MNRI® (P. Curlee, 2013)
 • Dinamična gibanja® (M. Obermair, 2013)
 • Brain Gym® kongres Slovenija (2011, 2012).
 • Bal-a-vis-x® metoda (B. Hubert, 2014)
 • Integracija avditivnih in vizualnih refleksov MNRI® (L. Burgess; 2015)
 • IPET Taktilna integracija MNRI® (P. Curlee; 2015)
 • MNRI®  integracija zgornjih okončin in ročnih spretnosti (dr. S. Masgutova, 2015)
 • MNRI® family Educational Conference, 8 dni, San Francisco, julij 2016
 • MNRI® integracija refleksov pri postravmatskem stresnem sindromu (P. Curlee, 2016)
 • MNRI® integracija govorno-obraznih refleksov II, (L. Burgess, B. Maday, 2016)
 • MNRI® integracija dinamičnih in posturalnih refleksov /2./ (P. Curlee, 2017)
 • MNRI® IPET prevzorčenje in integracija dinamičnih in posturalnih refleksov ( P. Curlee in C. Pauline, 2017)
 •  Blomberg Rythmic Movment Training I, II, III
 • (E. M. Rodriguez Diez; 2017, 2018)
 • MNRI® Nevrostrukturna integracija refleksov (C.Paulin, 2018)
 • MNRI® family Educational Conference, 8 dni, San Diego, 2019
 • MNRI® Integracija arhetipskih gibov  (I. Renard-Fontaine, 2019)
 • MNRI® Integracija refleksov pri dojenčkih    (I. Renard-Fontaine, 2019)
 • MNRI®Orodja za disleksijo, (s.Masgutova, 2019)
 • MNRI® Integracija refleksov pri novorojenčkih (S. Masgutova in I.Renard-Fontaine, 2020)

Druga izobraževanja:

 • Učenje učenja (Šola za ravnatelje, 2010-2012)
 • Osnovno izobraževanje v pedagogiki Montessori (Montessori inštitut, 2009)
 • Izobraževanja za delo s slepimi in slabovidnimi otroki (Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, od 2009)
 • Pozitivna disciplina v razredu (Center Mi, J. Prgić, 2013)
 • Bralna pismenost (ZRSŠŠ, 2012/2013)
 • Individualizirani programi (dr. Branka Jurišić, 2014)
 • Uporaba matematičnega didaktičnega materiala Numicom (Modra hiška, 2014)
 • Tako kot mislim, se tudi vedem (dr. Branka Jurišić, 2014)
 • 8 krogov odličnosti (J. Prgić, Center MI, 2014)
 • Tečaj oživljanja (Basic Life Support & AED) (dr. Marko Bombek, 2016)
 • Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe OŠ (Inštitut za rehabilitacijo Soča, 2016)
 • Matematik 1 (2016)
 • Undersatnding and Teaching Verbal Behaviour (dr. Dean Smith, UK Young Autism Project, 2018)
Poleg rednega dela:

 • sem mentorica študentom PeF Ljubjana, smeri Specialna in rehabilitacijske pedagogika ter Tiflopedagogika ter študentom PeF Koper, smer Inkluzivna pedagogika,
 • v šolskem letu 2003/2004 sem bila vodja študijske skupine mobilnih specialnih pedagoginj,
 • sodelovala sem pri razvojno raziskovalni nalogi Ugotavljanje stanja na področju dela z učenci z učnimi težavami (Urad za šolstvo, 2002),
 • sodelovala sem pri projektu Razvojno delo s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Urad RS za razvoj šolstva; 2004/2005),
 • sodelovala sem v enoletnem razvojnem projektu pri pripravi in preverjanju koncepta dela Učne težave v osnovni šoli (Urad RS za razvoj šolstva; 2005/2006),
 • vodim postopke usmerjanja in koordiniram delo strokovnih skupin v šoli,
 • sem članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (sodelujem s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor).