Novice

INTEGRACIJA DINAMIČNIH IN POSTURALNIH REFLEKSOV

Avtorica programa nevro-senzo-motorične integracije je dr. Svetlana Masgutova, ki deluje v okviru Mednarodnega izobraževalnega inštituta Svetlane Masgutove za motorični razvoj in refleksno integracijo na Poljskem ter v okviru Izobraževalnega inštituta Svetlane Masgutove za nevro-senzo-motorično in refleksno integracijo (ZDA).

Ta koncept je originalen in je drugačen od tradicionalnega koncepta refleksnega odmiranja /inhibicije v določeni starosti. V nasprotju s tradicijo je ta koncept zasnovan na dozorevanju, rasti, razvoju in integraciji refleksov.

 »Primarni dojenčkovi gibi ne izginejo; še naprej združeno delujejo z višjimi živčnimi formacijami…« L. S. Vigotsky

Refleksi so naš avtomatski odgovor na dražljaj in so nujni za preživetje. Njihova glavna naloga je, da so osnova za zaščito v primeru stresa in preživetja.

Prav tako pa so osnova za vse naučene gibe in spretnosti ter pomembno vplivajo na razvoj možganov, na mentalne in intelektualne procese v času zorenja človeka.

V času razvoja in rasti se naši otroški refleksi integrirajo v višje funkcije možganov. Ko se to zgodi,  se ne odzivamo več refleksno. Imamo možnost izbire in kontrole giba.  Travma, bolezen, poškodba lahko zaustavijo razvoj in integracijo refleksa. Stresne situacije  (fizične ali čustvene) lahko povzročijo, da se oseba vrne nazaj k refleksnim vzorcem iz otroštva. Stimulirana so preživetvena področja zadnjih možganov ter s tem zoženo zavestno področje oz. omejena  sposobnost razumevanja, učenja novega.

Prizadeti refleksi so aktivni, vendar niso integrirani. Posledica je, da oseba razvije nekonstruktivne ali celo nenormalne gibalne vzorce, kar preprečuje razvoj bolj zrelega gibanja in spretnosti ter intelektualnih procesov. Neintegrirani refleksi so vzrok težav pri učenju, govoru,  motoriki, koncentraciji, vedenju, organizaciji, čustvovanju, razvoju…

Pri omenjeni metodi se  refleksne vzorce preveri skozi različna gibanja, nato pa se jih stimulira. S tem se spodbuja tudi naravne, genetske gibalne sposobnosti, samoregulacijsko moč za motorični spomin in čutno-gibalno usklajenost. Disfunkcionalna stanja refleksnega vzorca  spodbudimo k spremembi v višjo stopnjo delovanja, ki pripomore k razvoju in učenju.

Metoda omogoča razvoj potencialov otrok s cerebralno paralizo, genetskimi težavami, motnjo pozornosti in koncentracije, motnjami avtističnega spektra, s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami (disleksija, diskalkulija…), s hipo/hipertonijo….

Več o metodi: www.masgutovamethod.com