Novice

BRAIN GYM®

Avtorja metode sta  dr.Paul in Gail E. Dennison.  Brain Gym® metoda spada na področje edukacijske kineziologije, ki povezuje gibanje in učenje v učinkovit sistem. Temelji na predpostavki, da je telesno ali motorično učenje temelj vsega učenja, saj je človekovo gibanje močno povezano s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih.

Telovadba za možgane (Brain Gym®) je program ki obsega enostavne gibalne vaje (26), ki olajšujejo vsako učenje, predvsem pa spodbujajo učne spretnosti.

Metoda omogoča, da se povežejo in aktivirajo vsi možganski predeli, ki so potrebni za optimalno učenje.

Primerna je za otroke in odrasle. Uporabljajo jo ljudje vseh starosti tako v izobraževalne namene, za premagovanje težav ali za osebnostni razvoj na kateremkoli področju (poslovneži za večjo učinkovitost, zbranost, športniki za lažje doseganje željenih rezultatov, glasbeniki za lažje igranje, petje….)

Program se uporablja v več kot 80 državah sveta za vse ljudi. Ameriška nacionalna fundacija je metodo Brain Gym® izbrala kot eno od 10 najbolj uspešnih na področju učenja.

 

Ob uporabi metode Brain Gym® se izboljšajo::

 • koordinacija,
 • koncentracija in spomin,
 • obvladovanje hiperaktivnosti ali sanjarjenja,
 • branje, pisanje, jezikovne in matematične spretnosti,
 • finomotorične spretnosti,
 • komunikacija,
 • organizacijske spretnosti,
 • razumevanje, poslušanje,
 • čustveno ravnotežje,
 • obvladovanje stresa in doseganje ciljev,
 • motivacija, samopodoba,
 • delovna učinkovitost.

Zakaj Brain Gym® deluje?

Za optimalno učenje potrebujemo usklajeno delovanje obeh možganskih polovic. Če izključimo povezove med deli možganov lahko npr. zadnji del možganov sprejme informacije kot slike, vendar jih prednji ne morejo izraziti. Stres pri učnih težavah zavira povezave nevronskih poti.

V stresu je v frontalnem delu najmanj aktivnosti, največ pa v zatilnem, kjer so refleksi. Želimo pa aktivirati frontalni del, da lahko ustvarimo nove povezave, razmislimo, planiramo, kako drugače odreagirati, rešiti nalogo (da nismo "blokirani").

Ob stresu preveč uporabljamo eno možgansko polovico, to je izvor težav. Za izboljšanje učnih težav potem ne zadošča pohvala, motivacija, utrjevanje in nenehno ponavljanje.

Brain Gym vaje omogočajo:®

 • pretočnost informacij med obema hemisferama,
 • ju povežejo, aktivirajo,
 • vzpodbujajo pretok informacij po vsej nevronski mreži,
 • stimulirajo vse možganske podsisteme,
 • gradijo in odpirajo nevrološke poti,
 • izboljšajo integracijo celotnih možganov- to vzpodbuja sposobnosti sprejemanja, procesiranja in izražanja informacij.

Omogočajo tudi večje veselje in lahkotnost pri vsakršnem učenju in delu.

Najbolj  učinkovito je, če Brain Gym® vaje  priredimo na posameznika, ki z določenim procesom prevzorči svoje težave ( individualno uravnoteženje v treh ali sedmih dimenzijah).

»Gibanje odpira vrata  v učenje.« (dr. Paul E. Dennison)

Več o metodi: www.braingym-slovenija.si

                        www.braingym.org