Novice

PRIPRAVE NA ŠOLO za BODOČE PRVOŠOLCE

342864423_514113697598995_1616337647905644505_n

5 ali 10 dnevni intenziv v poletnih mesecih.

Vodi Katja Letnik, mag. spec in reh. ped.

INTENZIV ZAJEMA:
☆ ocenitev zrelosti, močnih in šibkih področij, ki so povezana s šolskim delom,
☆ individualni pristop (vaje in metode prilagojene na posameznika),
☆ spodbude na področjih senzo- motorične zrelosti kot osnove za uspešno šolsko funkcioniranje,
☆ spodbude na področjih fino in grafomotorike, koordinacije, orientacije, pozornosti, koncentracije, sledenja oči, navodilom, številskih in količinskih predstav, govora, jezika, komunikacije, socialnih veščin, ….
☆ učenje preko igre in gibanja ter z didaktičnimi materiali,
☆ napotke in spodbude za vaje doma,
☆ svetovanje staršem.

INFO in NAROČANJE: jasna.trapecar@gmail.com