Novice

BRAIN GYM®

Telovadba za možgane (Brain Gym®) je program ki obsega enostavne gibalne vaje, ki olajšujejo vsako učenje, predvsem pa spodbujajo učne spretnosti. Metoda omogoča, da se povežejo in aktivirajo vsi možganski predeli, ki so potrebni za optimalno učenje. Uporabljajo jo ljudje vseh starosti tako v izobraževalne namene, za premagovanje težav ali za osebnostni razvoj na kateremkoli področju More »

INTEGRACIJA DINAMIČNIH IN POSTURALNIH REFLEKSOV®

Pri omenjeni metodi se refleksne vzorce preveri skozi različna gibanja, nato pa se jih stimulira. S tem se spodbuja tudi naravne, genetske gibalne sposobnosti, samoregulacijsko moč za motorični spomin in čutno-gibalno usklajenost. Metoda omogoča tudi razvoj potencialov otrok s cerebralno paralizo, disleksijo, genetskimi težavami, motnjo pozornosti in koncentracije, motnjami avtističnega spektra… More »

TAKTILNA INTEGRACIJA®

Taktilna integracija® je metoda nevro-senzorne-motorične integracije po dr. Svetlani Masgutovi. Je oblika nevrostimulacije, ki aktivira različne kožne in proprioceptivne receptorje za integracijo senzoričnega in telesno/umskega sistema. More »

VEDENJSKO-KOGNITIVNA METODA BRANJA

Metoda je namenjena otrokom s težavami pri branju in temelji na motivaciji za branje in urjenju branja. Delo po metodi prinaša, da otroci v zelo kratkem času berejo bolj tekoče, z manj napakami, k branju pa jih ni potrebno več siliti. More »

SPECIALNO-PEDAGOŠKE OBRAVNAVE

Vsak od nas je nekaj posebnega in deluje na sebi lasten način. Tako z skrbno odbranimi metodami priredimo vsako obravnavo glede na potrebe posameznika in mu tako omogočimo k hitrejšemu razvoju ter bolj polnemu življenju. More »

 

Neuro-senzo-motorična in refleksna integracija po metodi MNRI®

V svetovalnici ponujam delo po metodi MNRI® s katero dosegamo izvrstne rezultate oz. napredovanja otrok in odraslih.

Namen metode je ponovno vzpostavljanje nevro-senzo-motoričnega razvoja, integracije primarnih refleksov, koordinacije in spretnosti za optimalno delovanje, razvoj in učenje. Posledično gre za izpopolnjevanje potenciala v okviru senzorne predelave, gibalnih spretnosti, kognitivnih zmožnosti, čustvenega razvoja in osebne rasti. Primarni refleksi so pomembni za celoten razvoj otrokovega motoričnega razvoja, namernih gibov, čustev, kognitivnih sposobnosti, senzorike, propriocepcije…So nevro-fiziološka podlaga in se povežejo /integrirajo z nadzorovanimi in višjimi kognitivnimi funkcijam.

Vzroki za neintegrirane reflekse: dolgotrajen in močan stres – fizični ali čustveni, ki aktivira impulzivno vedenje in primarne reakcije ter reflekse, povzroča nazadovanje gibalnega sistema in spretnosti, aktivira se  zaščitniška vloga na ravni preživetja  in to je nad procesi razumevanja v neokorteksu. Vzroki so lahko tudi razvojni, travme, motnje, infekcije, bolezni, alergije, sevanja….Prizadeti refleksi so aktivni a niso integrirani. Posledica je razvoj nekonstruktivnih ali nenormalnih vzorcev. To prepreči razvoj zrelega gibanja in spretnosti ter intelektualnih procesov. Sili nas v neučinkovite kompenzacije….shutterstock_103759262

Vabljeni, da spodbudim dozorevanje nevrološkega razvoja vašega otroka in  s tem omogočim skritim potencialnom, da pridejo na dan….

Več na: www.masgutovamethod.com

 

Veselim se sodelovanja!

Jasna